Winkelmandje is leeg

Winkelmandje is leeg

Algemene voorwaarden

Deze website is een initiatief van: F4A Lions Club Zwevegem vzw

BTW: BE 0893.978.328

Contactadres: Avelgemstraat 188a, 8550 Zwevegem

E-mail: info@lions112atogether.be

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen F4A Lions Club Zwevegem vzw en degene die beroep doet of heeft gedaan op de aangeboden producten en/of diensten van of via F4A Lions Club Zwevegem vzw (‘de Klant’). Door zijn bestelling verklaart de Klant deze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

 

F4A Lions Club Zwevegem vzw handelt als organisator van het evenement en als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenement (waarbij “ticket” betekent: deelnametickets, toegangstickets, dranken en/of maaltijden). Eventuele taksen en/of heffingen op tickets van vallen ten laste van de Klant. Bestelde en betaalde tickets worden niet terugbetaald noch teruggegeven. Tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Indien F4A Lions Club Zwevegem vzw het evenement dient te annuleren, worden de tickets omgeruild tegen tickets voor een latere editie van het evenement, zonder terugbetaling. F4A Lions Club Zwevegem vzw is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van het evenement kan worden gewijzigd, uitgesteld of verhinderd (waaronder: plots uitvallen van installaties en materieel, stakingen, sluitingen, overheidsmaatregelen, sociale onrust, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, pannes, verkeersproblemen, natuurrampen, brand, transportproblemen, brandstoftekorten … en de eventuele gevolgen daarvan.

 

F4A Lions Club Zwevegem vzw streeft ernaar de informatie op de website www.lions112atogether.be actueel en correct te houden, hoewel zij geen garantie biedt daaromtrent en zij niet aansprakelijk kan gesteld worden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de site.

 

De Klant verbindt zich ertoe dat zijn meegedeelde persoonsgegevens juist zijn. Zo niet kan F4A Lions Club Zwevegem vzw de bestelling weigeren of annuleren. Deze gegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen partijen en kunnen worden bijgehouden om de goede werking daarvan te garanderen. De Klant heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@lions112atogether.be ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van F4A Lions Club Zwevegem vzw.

 

De Klant - consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 Wetboek Economisch recht voorziet niet uitoefenen voor catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. De klant - niet-consument evenmin.

 

Mochten bepalingen uit deze algemene voorwaarden of delen daarvan nietig of niet afdwingbaar zijn, blijven de overige gelden en verbinden partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een alternatief dat gemeenschappelijke bedoeling van partijen best benadert.

 

F4A Lions Club Zwevegem vzw is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op of rondom de locatie van het evenement.

 

De relatie tussen de Klant en F4A Lions Club Zwevegem vzw is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van F4A Lions Club Zwevegem vzw bevoegd.